Menu
Zoeken

Linthorst & Services

denk vooruit. 
 

Linthorst is een dynamisch en innovatief familiebedrijf, dat gelooft in de kracht van samenwerken. We hechten veel waarde aan een lange termijn relatie wat tot uiting komt in de omvangrijke portofeuille van Technisch Beheer klanten. Wij zorgen dagelijks voor een goed comfort, effectief werkende techniek tegen zo laagst mogelijke kosten voor onze klant. Onze 24-uurs storingsdienst staat 7-dagen per week voor u klaar.

blijf dichtbij. 
 

Linthorst Techniek innoveert op technisch beheer middels het aanbieden van lange termijn prestatie contracten, esco’s waarbij Linthorst ook 100% verantwoordelijkheid neemt voor de totale exploitatie van de opwekinstallatie en een monitoringsysteem op de performance van de installaties.

Linthorst Services

Linthorst verzorgt Services op de volgende deelgebieden:

-Technisch Beheer
-Performance Management Systeem
-Meerjaren instandhoudingscontracten (maintain)
-Lease en Verhuur
-Warmte & Koude leverancier (esco)
-Services Particuliere woningen

Linthorst Services heeft al 40 jaar ervaring met een 24-uurs storingsdienst en vele monteurs zorgen ervoor dat u niet in kou komt te staan.

Wij Maken Energie

De uitdaging om de energietransitie is het creëren van energie efficiënte techniek die de bestaande bouwvoorraad snel en met een goede business case kunnen verduurzamen cq van het gas af kunnen halen. Onze gebouwen worden veelal verwarmd met afgifte systemen op een hoog temperatuur niveau. In het overgrote deel van deze bebouwde omgeving is er ook behoefte aan warm tapwater.

De huidige stand van de techniek zorgt dat veel huidige verduurzamingstrajecten (zoals NUL op de Meter) gepaard gaan met grote investeringen, om de warmtevraag sterk te reduceren en het hiermee mogelijk te maken om afgifte trajecten te creëren op een lager temperatuur niveau. Dit betreft met name investeringen in isolatie en het verbeteren van het afgiftesysteem. Hierdoor is in zeer veel gevallen voor de klant geen business case of is alleen mogelijk bij substantiële subsidie of doorberekening van ‘meer’-kosten naar de bewoners.

Wij Maken Energie komt met een nieuwe Innovatieve Techniek en Samenwerking waarmee collectieve woningbouw versneld van Van het Gas Af kan. En hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van Nederland.

http://www.wijmakenenergie.nl/

Linthorst Techniek

Linthorst Techniek is één van de grotere  Installatiebedrijven in Nederland (top 20). Als een van de grotere totaalinstallateurs van Nederland werken we dagelijks met onze bouwpartners aan technische oplossingen in de gebouwde omgeving en de industrie. Hierbij realiseren bij nieuwbouw, renovatie en/of verduurzaming van bestaande bouw. Wij zijn actief in de zakelijke markt en de particuliere markt.

Wij zijn totaalinstallateur waarbij wij vrijwel alle technische disciplines in eigen huis hebben. Van  werktuigbouw (verwarming/ koeling), elektrotechniek, beveiliging, brandmeld, meet & regeltechniek.

Technisch Beheer

Opdrachtgevers staan voor vele keuzes welke onderhoudsstrategie kostentechnisch het best bij hun vastgoedbeleid past en hoe de meerjarenbegroting, het energieverbruik en de technische exploitatie zich tot hun budgetten verhouden.  

Dit betekent dat Linthorst niet alleen bekijkt hoe we bestaande installaties gaan onderhouden, maar dat we op basis van uw doelstellingen, KPI’s en strategie ook bepalen wat we kunnen verbeteren. Zo kunnen we samen zorgen voor diverse kostenbesparingen, een gezonder binnenklimaat of een zuiniger energieverbruik. Total Cost of Ownership (totale eigendomskosten) en Life Cycle Costing analyses vormen een belangrijke methode waarop Linthorst zijn klant adviseert.

Hiernaast is onze 24 uurs storingsdienst van groot belang voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen van onze klanten. Hierbij maken wij gebruik van remote beheer waarbij wij vanaf ons kantoor de aard van de storingen kunnen analyseren en soms al direct kunnen verhelpen door online aanpassingen door te voeren in uw installatie.

Wij verzorgen technisch beheer voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waaronder ook brandmeld en wettelijk verplichte legionella controles.

Linthorst heeft een omvangrijke portefeuille technisch beheer contracten (>250), waarbij preventief onderhoud, storingen en correctief onderhoud wordt uitgevoerd.

Als voorbeeld zijn onder meer onze klant: Atlant zorggroep, Van der Valk hotels, Ikea, Thermen Bussloo, Tias Business School, Amarena topsport zwembad en diverse scholengemeenschappen.

Performance Management Systeem

Linthorst heeft een uniek Performance Management Systeem ontwikkeld waarmee op detailniveau de kwaliteit van installaties kan worden gemonitord. Door datastromen van het energieverbruik, het weer, de installatie en het gebouw te combineren wordt ons inzicht vergroot. Hierdoor kunnen we de installatie beter aanpassen aan het gebouw en de gebruiker, met als winst het verminderen van het energieverbruik en het verlengen van de levensduur van de installatie.

Het Performance Management Systeem verzamelt continu gegevens uit het gebouw. Het systeem heeft geen limiet op het aantal processen dat gelijktijdig wordt gemonitord. Hierdoor is het mogelijk om zelfs de kleinste processen continu te monitoren. Het monitoren van primaire energieprocessen is al mogelijk met 10 meetpunten. Wanneer het systeem wordt ingezet om gebouwen tot in detailniveau te monitoren, kan het aantal meetpunten oplopen tot wel 5.000 meetpunten. Met slimme algoritmes worden afwijkingen en defecten zichtbaar. Vervolgens rapporteert het systeem middels een dashboard welke processen bijstelling behoeven.

Door het inzetten van een Performance Management Systeem hebben we meer grip op:

Kwaliteit waarborging
Bij Linthorst streven we naar het ontwerpen en installeren van duurzame installaties. We passen Root-Cause analyses toe om breder zicht te krijgen op het functioneren van de installatie. Door zelfs de kleinste processen te monitoren worden de vele symptomen van een afwijking of defect vroegtijdig inzichtelijk. Hierdoor kunnen we het systeem actief bijsturen om de kwaliteit voortdurend te waarborgen. 

Levensduur van installaties
Primaire processen dienen zo goed en lang mogelijk te functioneren. Deze kritische processen worden gemonitord door middel van Kritische Prestatie Indicatoren. Hiermee wordt continu inzicht gegenereerd in de kwaliteit van onze installaties. Hierdoor is het mogelijk om processen bij te sturen om de levensduur van de installatie te verlengen.

 

Energieverbruik
Installaties worden ontworpen om zo energiezuinig mogelijk te functioneren. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Door het energieverbruik te koppelen aan gebouwgegevens en het weer krijgen we grip op het energieverbruik. Door de installatie vervolgens slimmer aan te sturen wordt het energieverbruik verminderd en een comfortabel binnenklimaat gewaarborgd.

Dit alles draagt bij aan minder storingen, een beter comfort en in minder Euro's.

Meerjaren instandhoudingscontracten (maintain)

In sommige gevallen wil de klant de verantwoordelijkheid van de technische installaties verder verschuiven naar een expert zoals Linthorst en zekerheid hebben over de jaarlijkse kosten.

In dit geval wordt een lange termijn prestatie contract afgesloten waarbij Linthorst financieel verantwoordelijk is voor al het preventief, correctief en het meerjaren-vervangingsprogramma (design, build & maintain) en afgerekend wordt op kwaliteit KPI’s zoals het reactietijd storingen, technische staat van de installaties en/of rendement van de installatie.

Voorbeeld voor lange termijn prestatiecontracten: Amaris Zorggroep, Gemeentehuis Zoetermeer, Borne te Veste (multilocatie: verzorgingstehuis, school/kinderopvang, sportzaal) en Verzorgingstehuis Wiedenhof.

Warmte & Koude leverancier (Esco)

Projectontwikkelaars kiezen de laatste tijd steeds vaker voor ESCO (Energy Service Company) constructies. Een ESCO neemt de installatie van de ontwikkelaar over en wordt verantwoordelijk voor het leveren van energie aan de gebouweigenaar of huurder. Linthorst is hiermee verantwoordelijk voor het onderhoud en intandhouding van de installatie en voor het rendement van de opwekinstallatie. Als ervaren totaalinstallateur nemen wij graag de verantwoordelijkheid voor de steeds complexer wordende installaties en de exploitatie van de energie. Ontzorgen staat hierbij centraal.

Linthorst biedt al aan diverse opdrachtgevers waarvoor we de technische installatie verzorgen energieservies aan. Bijvoorbeeld Kantoor Winthont te Utrecht en Gemeentehuis Zoetermeer.

Naast Esco’s voor zakelijke klanten hebben wij uitgebreide ervaring met de Warmtewet en levering aan particulieren. Zo leveren wij energie aan 450 appartementen van een VVE in Leiden.

Services Particuliere woningen

Linthorst heeft een omvangrijke portefeuille (>15.000) van onderhoudscontracten van CV installaties van particuliere woningen. Het betreft woningen van particuliere eigenaren, vastgoed beheerders en/of woningcorporaties.

Onder meer werken wij voor Delta Loyd, Woningstichting Barneveld, Bako Vastgoed Management, MVGM vastgoed beheer en Grouwels.

Lease en Verhuur

Geld besparen op de exploitatiekosten van uw bedrijfspand door de aanschaf van een energiezuinige installatie, maar liever geen grote aanschafkosten vooraf. Dan is leasen de oplossing:

-Geen investering uit uw bedrijfskas
-Zekerheid over de jaarlijkse uitgaven
-Mogelijk fiscale voordelen

Bijvoorbeeld een centraal ketelhuis voor een VVE`s of een warmtepomp voor een bedrijf.

MailMapsBelSluit