Menu
Zoeken

Particulier onderhoudscontract

Wilt u de facturen per post of per e-mail ontvangen? • Elektronische facturen zijn evenwaardig aan facturen per post, u bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van deze facturen en de betaling hiervan binnen de gestelde betalingstermijn. Wijzigen van u mailadres dient u dan ook als verhuizing even schriftelijk aan ons door te geven.

* Elektronische facturen zijn evenwaardig aan facturen per post, u bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van deze facturen en de betaling hiervan binnen de gestelde betalingstermijn. Wijzigen van u mailadres dient u dan ook als verhuizing even schriftelijk aan ons door te geven.

Combi cv-ketel

1 x per 12 maanden € 130,- per jaar
1 x per 18 maanden € 104,- per jaar

* Het onderhoudsinterval geldt tevens voor eventuele overige installaties
Controle gas en elektra

1 x per 12 maanden € 22,50 per jaar
1 x per 18 maanden € 18,- per jaar

Mechanische afzuigventilatie

1 x per 12 maanden € 30,- per jaar
1 x per 18 maanden € 24,- per jaar

Warmte terugwin unit

1 x per 12 maanden € 74,- per jaar
1 x per 18 maanden € 59,20 per jaar

MailMapsBelSluit