Menu
Zoeken

Particulier onderhoudscontract

Wilt u de facturen per post of per e-mail ontvangen? • Elektronische facturen zijn evenwaardig aan facturen per post, u bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van deze facturen en de betaling hiervan binnen de gestelde betalingstermijn. Wijzigen van u mailadres dient u dan ook als verhuizing even schriftelijk aan ons door te geven.

* Elektronische facturen zijn evenwaardig aan facturen per post, u bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van deze facturen en de betaling hiervan binnen de gestelde betalingstermijn. Wijzigen van uw mailadres dient u dan ook als verhuizing even schriftelijk aan ons door te geven.

Combi cv-ketel

1 x per 12 maanden € 147,50 per jaar

Controle gasleiding

1 x per 12 maanden € 12,75 per jaar

Mechanische afzuigventilatie

1 x per 12 maanden € 34,25 per jaar

Warmte terugwin unit

1 x per 12 maanden € 83,75 per jaar

MailMapsBelSluit