Menu
Zoeken

Samenwerken met Linthorst

integraal ontwerpen

We merken dat de bouw zeer snel ombuigt naar een integrale ontwerp- en bouwfilosofie. Door toenemende technologische mogelijkheden zoals het werken met BIM (Building Information Modelling), maar ook omdat de markt steeds meer vraagt naar design & build. Hier ligt dan ook onze kracht. Het liefst werken we in teamverband aan de bouw van een nieuw pand of renovatietraject. Want, vooruit denken, doe je nu eenmaal beter samen.

Linthorst is altijd een kennisgedreven en ontwerpend totaalinstallateur geweest. Investeren in het kennisniveau van onze medewerkers is een van onze speerpunten. Naast kennis van ons directe vakgebied is er veel aandacht voor het bouwbesluit en algemene bouwkundige en bouwfysische kennis. Ook EPG-berekeningen en ecolabels zoals BREEAM vormen tegenwoordig een zeer bepalende rol in een ontwerp.

Ruime ervaring met BIM

Werken met BIM (Building Information Modelling) zorgt ervoor dat we efficiënt en nauwkeurig kunnen samenwerken in een bouwproces. Alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D gebouwmodel. Zo hebben alle partijen uit een bouwteam toegang tot de meest actuele procesinformatie.

Totale ontzorging in duurzaamheid

Door dichtbij onze klanten te staan, weten we wat hen beweegt en welke ontwikkelingen zich voordoen op het gebied van duurzaamheid in specifieke markten. We kijken samen met onze klant en bouwpartners welke maatregelen er nodig zijn om aan duurzaamheidswensen en -prestaties te voldoen. Hierbij beperken we ons niet tot technische oplossingen, maar geven we een integraal advies. We hebben experts in huis met kennis van BREEAM, GPR, BENG en Greenkey labeling..

BREEAM NL

Met BREEAM-experts in huis kunnen we duurzaam bouwen garanderen, zowel bij nieuwbouw als renovatietrajecten. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie van níeuwe gebouwen te bepalen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Keurmerk BREEAM-NL In-Use beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: gebouw, beheer en gebruik.

GPR Gebouw

GPR Gebouw is een ander instrument waarmee de kwaliteit van een gebouw kan worden getoetst. Het is een praktisch prestatiegericht instrument waarbij de kwaliteit van een gebouw op vijf thema’s in rapportcijfers wordt uitgedrukt. Dit zijn de thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Green Key

Green Key is een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche, zoals hotels. In Nederland zijn 3 niveaus te behalen: brons, zilver en goud. Naast milieuvriendelijke maatregelen zoals het inkopen van duurzame producten, speelt verstandig omgaan met energie een belangrijke rol. De adviserende rol van een installateur is daarom in begin van de bouwfase al essentieel. De klant kan dan bewust kiezen voor een optimale duurzame installatie en marktspecifieke producten, die bijdragen aan het behalen van een Green Key certificaat. KAT (Kitchen Air Technologies) is daar een mooi voorbeeld van.

EPC aangescherpt

Met het energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeduid. Alle nieuwbouwpanden krijgen tevens een energielabel (A-G), waaraan af te lezen is hoe energiezuinig het gebouw is. Per 1 januari 2015 zijn de EPC-eisen aangescherpt door de overheid. De eisen voor utiliteitsbouw zijn aangescherpt met 50% ten opzichte van de norm in 2007. In 2018 moeten overheidsgebouwen energieneutraal zijn en in 2020 de gehele nieuwbouw. Om aan de EPC-eis te voldoen zijn vaak aanvullende duurzame maatregelen nodig, waarvan Linthorst Techniek alle kennis in huis heeft. Wij nemen de EPC standaard mee in ons advies zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

the lean philosophy

We bouwen graag volgens de LEAN-methode. LEAN is een samenwerkingsvorm waarbij we de focus leggen op het terugbrengen of uitbannen van verspillingen. Door in een vroeg stadium met alle bouwpartners een gezamenlijke planning op te stellen, optimaliseren we het bouwproces. Hierdoor werkt een bouwteam nog hechter samen wat naast tijd- en kostenreductie ook kwaliteitsverbetering oplevert. Door het gebruik van BIM, waarbij het gebouw virtueel al wordt gebouwd, zien we snel waar knelpunten zitten en hoe het proces verloopt. In onze prefab werkplaats fabriceren wij zo veel mogelijk de benodigde constructies al, zodat dat op de bouwplaats niet hoeft te gebeuren. Dat is bouwen volgens de LEAN Philosophy. 

MailMapsBelSluit